Jak prawidłowo pozbyć się płyt wiórowych?

płyty wiórowe

Drewno we wszystkich postaciach jest niezwykle cennym i poszukiwanym surowcem. Powstające z niego odpady, a także wszelkiego rodzaju pozostałości często mogą być ponownie wykorzystane w ramach recyklingu. Dotyczy to również utylizacji płyt wiórowych. Przekonajmy się, czym wyróżniają się takie wyroby i sprawdźmy, w jaki sposób się je zagospodarowuje

Co trzeba wiedzieć o płytach wiórowych?

Płyty wiórowe to wyroby drewnopochodne, które powstają z silnie rozdrobnionego drewna, zwykle pozostałości z innych procesów technologicznych związanych z jego pozyskiwaniem i przetwarzaniem. Są one łączone przy wykorzystaniu klejów i żywić, a z zewnątrz nierzadko zabezpieczane dodatkowo laminatem. W tej kategorii znajdują się zarówno klasyczne płyty OSB, stosowane często w budownictwie do wykonywania rozmaitych zabudów czy układania sztywnego poszycia dachu, jak i płyty meblowe np. MDF bądź HDF. Warto pamiętać, że płyty wiórowe będące odpadami muszą zostać przekazane firmie, która ma zezwolenie na ich odbiór i dalsze zagospodarowanie.

Jak wygląda utylizacja płyt wiórowych?

Utylizacja płyt wiórowych zwykle polega na wykorzystaniu ich jako surowca energetycznego, ponieważ nie ma możliwości łatwego oddzielenia tworzących je składników. Ze względu na swą budową nie mogą one być jednak spalane w zwykłych instalacjach. Unieszkodliwianie odpadów tego rodzaju połączone z generowaniem energii cieplnej jest możliwe w kotłach spełniających wymagania stawiane instalacjom do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne. W grę wchodzi tu przede wszystkim osiąganie bardzo wysokich temperatur sięgających 850°C. Instalacje tego typu są wyposażone w specjalne filtry wychwytujące potencjalnie groźne składniki dymów. Urządzenia takie nierzadko współpracują z generatorami prądu czy pary technicznej i są elementami zasilania w energię większych przedsiębiorstw z różnych branż.

Wróć do bloga

Script logo