Odbiór palet drewnianych - skuteczne zarządzanie odpadami i ich przekształcenie w ekologiczne rozwiązania

drewniane palety

Zagospodarowanie pozostałości po wytwarzanych wyrobach oraz odbieranych towarach jest jednym z obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa przez istniejące przepisy. Zgodnie z tymi regulacjami, należy je przekazywać podmiotom specjalizującym się w utylizacji oraz posiadających odpowiednie zezwolenia. W przypadku opakowań drewnianych będą to firmy, które mają pozwolenie na gromadzenie i odbiór odpadów kod 150103 np. palet drewnianych. Przekonajmy się, dlaczego warto to robić.

Co warto wiedzieć o paletach?

Palety są podstawowym elementem umożliwiającym transport towarów z wykorzystaniem kolei lub samochodów ciężarowych. Pozwalają również na efektywne magazynowanie wyrobów oraz łatwą ich dostawę. W obrocie znajdują się zarówno palety wielokrotnego użytku tzw. palety euro, jak i stosowane jednorazowo palety przemysłowe, które przekazuje się odbiorcy wraz z towarem. Jedne i drugie wyposaża się też w drewniane nadstawki, tworząc tzw. skrzyniopalety. Będzie to oznaczało konieczność ich właściwego zutylizowania, tak jak i palet przemysłowych, ponieważ zgodnie z istniejącymi regulacjami są one odpadem. Podobnie rzecz będzie się miała, gdy chodzi o wycofywane z użytku europalety.

Jak zagospodarowuje się drewno z palet?

Palety odbierane od przedsiębiorstw muszą zostać skierowane do odpowiedniej do ich stanu i rodzaju utylizacji. Zależnie od warunków wyroby z drewna mogą być przerabiane na materiał opałowy dla odbiorców indywidualnych, jeżeli nie zawierają szkodliwych chemikaliów oraz innych związków mogących powodować powstawanie rozmaitych gazów i uszkodzenie kotłów. Przeznacza się je też do kompostowania, a niekiedy poddaje utylizacji termicznej w specjalnie zabezpieczonych instalacjach spalania odpadów, co pozwala na efektywną produkcję ciepła. Część jest przerabiana na miazgę drzewną.

Wróć do bloga

Script logo