Zarządzanie odpadami drzewnymi: jak skutecznie zorganizować proces odbioru, segregacji i recyklingu w swojej firmie?

odpad drzewny

Drewno jest jednym z surowców, które są wykorzystywane w gospodarce na szeroką skalę. Używa się go m.in. jako materiału dla budownictwa oraz branży wytwarzającej wyposażenie powstających budynków. Jest podstawowym surowcem dla meblarstwa, a ponadto służy do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Nie można się bez niego obejść w przemyśle papierniczym oraz przy tworzeniu opakowań, a zwłaszcza palet i skrzyń. Wśród jego zalet znajduje się nie tylko znakomita wytrzymałość przy niskiej masie własnej oraz korzystnych kosztach zakupu, ale też możliwość skutecznego recyklingu. Znalezienie firmy zajmującej się odbiorem drewna odpadowego jest stosunkowo proste, a skala zastosowań takiego materiału dość znaczna.

Dlaczego warto przekazywać odpady z drewna wyspecjalizowanym firmom?

Przetwarzanie drewna na wszystkich etapach jego pozyskiwania wiąże się nierozerwalnie z powstawaniem znacznej liczby odpadów. Pojawiają się one już podczas wycinki, gdzie zbędnymi elementami okazują się usuwane z pni gałęzie. Przy obróbce tartacznej, a także w stolarniach, fabrykach produkujących meble czy inne przedmioty użytkowe w czasie różnych operacji technologicznych tworzą się spore ilości wiórów, trocin, zrębków bądź ścinek. Są one generowane także wówczas, gdy używane są wyroby drewnopochodne takie jak choćby płyty wiórowe wszelkiego rodzaju. Ich zagospodarowanie na własną rękę zwykle jest trudne, ponieważ wymaga stosownych zezwoleń i odpowiednich linii technologicznych. Znacznie prostsze będzie skorzystanie z pomocy specjalizującej się w tym firmy.

Jak działają firmy odbierające odpady drewniane?

Firmy specjalizujące się w zagospodarowywaniu odpadów z drewna i wyrobów drewnopochodnych są w stanie zorganizować sprawny odbiór wszelkiego rodzaju pozostałości, a także zaoferować korzystne warunki przy zawieraniu umów długoterminowych. Sporządzają też niezbędną dokumentację, odciążając w tym zakresie wytwórców odpadów. Warto pamiętać, że ich działalność ma duże znaczenie dla ekologii, ponieważ istotnie zwiększa poziom odzyskiwania tego surowca.

Wróć do bloga

Script logo